Hợp tác Việt Nam Nhật Bản

Hợp tác Việt Nam Nhật Bản

Tuyển dụng lao động nước ngoài đang được xem là một giải pháp để giúp Nhật Bản giải quyết thực trạng thiếu lao động. Tại Việt Nam, nơi được các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá là có nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao, lao động Việt Nam được tuyển dụng theo nhiều […]

Đọc tiếp